Ιδανικές Ημέρες Ψαρέματος
Μάιος 2019
Ημερομηνία Ήλιος Σελήνη Αξιολόγηση
http://c.tadst.com/gfx/moon2.svg,https://c.tadst.com/gfx/moon3.svg
Αν. Δύση Αν. Δύση Αν. Φωτειν.
http://c.tadst.com/gfx/moon2.svg,http://c.tadst.com/gfx/moon2.svg,https://c.tadst.com/gfx/moon3.svg,https://c.tadst.com/gfx/moon3.svg
Τετάρτη, 1 Μάιος 2019 6:29 πμ ↑ (70°) 8:15 μμ ↑ (290°) 5:00 πμ 4:50 μμ - 13,00% Μέτρια
https://c.tadst.com/gfx/moon3.svg,https://c.tadst.com/gfx/moon3.svg
Πέμπτη, 2 Μάιος 2019 6:28 πμ ↑ (70°) 8:16 μμ ↑ (290°) 5:28 πμ 5:48 μμ - 7,00% Μέτρια
Παρασκευή, 3 Μάιος 2019 6:27 πμ ↑ (69°) 8:17 μμ ↑ (291°) 5:56 πμ 6:47 μμ - 2,80% Καλή
Σάββατο, 4 Μάιος 2019 https://c.tadst.com/gfx/moon4.svg
6:26 πμ ↑ (69°)
8:18 μμ ↑ (291°) 6:25 πμ 7:49 μμ - 0,50% Ιδανική
http://c.tadst.com/gfx/moon3.svg
Κυριακή, 5 Μάιος 2019 https://c.tadst.com/gfx/moon4.svg
6:25 πμ ↑ (69°)
8:19 μμ ↑ (292°) 6:57 πμ 8:52 μμ - 0,40% Ιδανική
http://c.tadst.com/gfx/moon3.svg,https://c.tadst.com/gfx/moon4.svg
Δευτέρα, 6 Μάιος 2019 6:24 πμ ↑ (68°) 8:20 μμ ↑ (292°) 7:33 πμ 9:56 μμ - 2,80% Ιδανική
http://c.tadst.com/gfx/moon3.svg,http://c.tadst.com/gfx/moon3.svg
Τρίτη, 7 Μάιος 2019 http://c.tadst.com/gfx/moon3.svg
6:22 πμ ↑ (68°)
8:20 μμ ↑ (292°) 8:15 πμ 11:00 μμ - 7,50% Καλή
Τετάρτη, 8 Μάιος 2019 6:21 πμ ↑ (68°) 8:21 μμ ↑ (293°) 9:03 πμ - - 14,60% Μέτρια
Πέμπτη, 9 Μάιος 2019 6:20 πμ ↑ (67°) 8:22 μμ ↑ (293°) - 12:02 πμ 9:58 πμ 23,70% Φτωχή
https://c.tadst.com/gfx/moon4.svg,https://c.tadst.com/gfx/moon4.svg
Παρασκευή, 10 Μάιος 2019 6:19 πμ ↑ (67°) 8:23 μμ ↑ (293°) - 12:59 πμ 10:59 πμ 34,30% Φτωχή
http://c.tadst.com/gfx/moon4.svg
Σάββατο, 11 Μάιος 2019 https://c.tadst.com/gfx/moon1.svg
6:18 πμ ↑ (66°)
8:24 μμ ↑ (294°) - 1:50 πμ 12:06 μμ 45,90% Φτωχή
Κυριακή, 12 Μάιος 2019 https://c.tadst.com/gfx/moon1.svg
6:17 πμ ↑ (66°)
8:25 μμ ↑ (294°) - 2:36 πμ 1:14 μμ 57,80% Φτωχή
http://c.tadst.com/gfx/moon4.svg,http://c.tadst.com/gfx/moon4.svg,https://c.tadst.com/gfx/moon1.svg
Δευτέρα, 13 Μάιος 2019 6:17 πμ ↑ (66°) 8:26 μμ ↑ (294°) - 3:16 πμ 2:24 μμ 69,30% Φτωχή
http://c.tadst.com/gfx/moon4.svg,http://c.tadst.com/gfx/moon4.svg,http://c.tadst.com/gfx/moon4.svg
Τρίτη, 14 Μάιος 2019 http://c.tadst.com/gfx/moon4.svg
6:16 πμ ↑ (66°)
8:27 μμ ↑ (295°) - 3:52 πμ 3:33 μμ 79,70% Μέτρια
Τετάρτη, 15 Μάιος 2019 6:15 πμ ↑ (65°) 8:28 μμ ↑ (295°) - 4:25 πμ 4:42 μμ 88,30% Μέτρια
Πέμπτη, 16 Μάιος 2019 6:14 πμ ↑ (65°) 8:29 μμ ↑ (295°) - 4:58 πμ 5:50 μμ 94,80% Ιδανική
http://c.tadst.com/gfx/moon1.svg,https://c.tadst.com/gfx/moon1.svg,https://c.tadst.com/gfx/moon1.svg
Παρασκευή, 17 Μάιος 2019 6:13 πμ ↑ (65°) 8:29 μμ ↑ (296°) - 5:31 πμ 6:58 μμ 0,00% Καλή
Σάββατο, 18 Μάιος 2019 https://c.tadst.com/gfx/moon2.svg
6:12 πμ ↑ (64°)
8:30 μμ ↑ (296°) - 6:06 πμ 8:06 μμ 98,60% Ιδανική
http://c.tadst.com/gfx/moon1.svg
Κυριακή, 19 Μάιος 2019 6:12 πμ ↑ (64°) 8:31 μμ ↑ (296°) - 6:44 πμ 9:11 μμ 99,90% Μέτρια
Δευτέρα, 20 Μάιος 2019 https://c.tadst.com/gfx/moon2.svg
6:11 πμ ↑ (64°)
8:32 μμ ↑ (296°) - 7:25 πμ 10:13 μμ 98,50% Μέτρια
http://c.tadst.com/gfx/moon1.svg,http://c.tadst.com/gfx/moon1.svg,https://c.tadst.com/gfx/moon2.svg
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 6:10 πμ ↑ (63°) 8:33 μμ ↑ (297°) - 8:11 πμ 11:11 μμ 94,90% http://c.tadst.com/gfx/moon1.svg,http://c.tadst.com/gfx/moon1.svg,http://c.tadst.com/gfx/moon1.svg
Φτωχή
Τετάρτη, 22 Μάιος 2019 http://c.tadst.com/gfx/moon1.svg
6:09 πμ ↑ (63°)
8:34 μμ ↑ (297°) - 9:01 πμ - 89,20% http://c.tadst.com/gfx/moon1.svg,https://c.tadst.com/gfx/moon2.svg,https://c.tadst.com/gfx/moon2.svg,http://c.tadst.com/gfx/moon1.svg,http://c.tadst.com/gfx/moon1.svg
Φτωχή
Πέμπτη, 23 Μάιος 2019 6:09 πμ ↑ (63°) 8:34 μμ ↑ (297°) 12:03 πμ 9:55 πμ - 82,00% Φτωχή
http://c.tadst.com/gfx/moon2.svg
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 6:08 πμ ↑ (63°) 8:35 μμ ↑ (298°) 12:48 πμ 10:51 πμ - 73,70% Φτωχή
Σάββατο, 25 Μάιος 2019 6:07 πμ ↑ (62°) 8:36 μμ ↑ (298°) 1:27 πμ 11:47 πμ - 64,50% Φτωχή
http://c.tadst.com/gfx/moon2.svg
Κυριακή, 26 Μάιος 2019 6:07 πμ ↑ (62°) 8:37 μμ ↑ (298°) 2:02 πμ 12:44 μμ - 54,90% Μέτρια
http://c.tadst.com/gfx/moon2.svg,http://c.tadst.com/gfx/moon2.svg
Δευτέρα, 27 Μάιος 2019 6:06 πμ ↑ (62°) 8:38 μμ ↑ (298°) 2:33 πμ 1:41 μμ - 45,20% Καλή
Τρίτη, 28 Μάιος 2019 https://c.tadst.com/gfx/moon3.svg
6:06 πμ ↑ (62°)
8:38 μμ ↑ (298°) 3:02 πμ 2:38 μμ - 35,60% Καλή
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 http://c.tadst.com/gfx/moon2.svg
6:05 πμ ↑ (61°)
8:39 μμ ↑ (299°) 3:30 πμ 3:35 μμ - 26,40% Μέτρια
Πέμπτη, 30 Μάιος 2019 6:05 πμ ↑ (61°) 8:40 μμ ↑ (299°) 3:57 πμ 4:34 μμ - 18,00% Μέτρια
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 6:04 πμ ↑ (61°) 8:40 μμ ↑ (299°) 4:25 πμ 5:34 μμ - 10,70% Μέτρια
Διαλέξετε ημέρα