Η Ελλάδα μπορεί να  βρεθεί πολύ εύκολα υπόλογη, σε διαδικασία επί παραβάσει, αν δεν εφαρμόσει με εξαιρετική αυστηρότητα του όρους της προσωρινής εξαίρεση για το ψάρεμα με δίχτυα βυθού (γρι-γρι), για τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση που κατέθεσε τον περασμένο Απρίλιο.  Το ψάρεμα με δίχτυα βυθού, θεωρείται από τους ειδικούς και τους ευρωπαίους νομοθέτες […]

Περισσότερα