•  

Ψάρεμα του λουτσου με την τεχνική του spinning