Σαργός

Ο σαργός, γνωστός και με το όνομα “σαργός ο λευκός” (Diplodus sargus), είναι ένα ψάρι με ιδιαίτερη παρουσία στα νερά της ελληνικής θάλασσας.

Περισσότερα