Άφαντα τα δολώματα (καλαμάρια, σουπιές), άφαντα και τα μεγάλα ψάρια, οπότε engetsu baited για σκαθάρια φαγκροπουλα πάλι και οι εκπλήξεις δεν λείπουν σε αυτήν την τεχνική

Δεν χρειάζονται και ιδιαίτερες συστάσεις για τον Vasilis Maros