Μια εικόνα = χίλιες λέξεις!!! και ο φίλος μας Thanos psarema μας ¨δείχνει¨ πώς να “ρίχνουμε” και να “μαζεύουμε, ψιλό παραγάδι.

Όχι και άσχημο βίντεο του φίλου μας, το οποίο ελπίζουμε να “αρέσει” στους “νέους” του είδους!