Σμέρνα

Η σμέρνα είναι ένα elongated ψάρι γνωστό και ως τσιπούρα ή ζαρκάνα, που ανήκει στην οικογένεια των Mugilidae. . Απαντάται σε εύκρατα, υποτροπικά και τροπικά νερά όλων των ωκεανών εκτός της Αρκτικής και Ανταρκτικής. Η σμέρνα είναι ένα ψάρι με σημαντική εμπορική αξία και αλιεύεται για την κατανάλωση του.