Σκορπαίνα

  Σκορπαίνα, το σαρκοφάγο ψάρι με το χαρακτηριστικό ραχιαίο πτερύγιο, που έχει μεγάλα αγκάθια, τα οποία συνδέονται πολλές φορές με…

Συνεχίστε την ανάγνωση →