Σαλάχι

Σαλάχι ή σελάχι ή σιλάχι. Κοινή ονομασία μερικών σαλαχοειδών ψαριών, ελασματοβραγχίων και πλαγιόστομων, που απαντούν στις θάλασσες του ισημερινού. Είναι…

Συνεχίστε την ανάγνωση →