Σκορπαίνα, το σαρκοφάγο ψάρι με το χαρακτηριστικό ραχιαίο πτερύγιο, που έχει μεγάλα αγκάθια, τα οποία συνδέονται πολλές φορές με δηλητηριώδες αδένες. Είναι γένος ψαριών της τάξης σκληροπάρειοι και της οικογένειας σκορπαινίδες. Ζει στο βυθό με ανεπτυγμένα τα πτερύγια της ράχης και του σώματος, συχνά οπλισμένα με δηλητηριώδες αδένες. Παίρνει το χρώμα του περιβάλλοντος. Ζει από τις τροπικές ως τις κρύες θάλασσες συμπεριλαμβανομένου του Δ. Ατλαντικού.