Κυπρίνος

Το όμορφο χρυσαφί ψάρι με το πολύ θρεπτικό κρέας