Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπενθυμίζεται ότι με την υπουργική απόφαση αρ. 643/39462/01-04-2013 (ΦΕΚ 883/τ.Β΄/2013) «απαγορεύεται απολύτως για χρονικό διάστημα από 1ης Νοεμβρίου κάθε έτους έως το τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους η διενέργεια αλιείας χελιού, με κάθε μέσο και κάθε εργαλείο, εντός των ποταμών και των δέλτα αυτών, […]

Περισσότερα