Δυο φίλοι (Sotos και Vasilis) κατάφεραν μια πολύ καλή λήψη και σύλληψη του θηράματος ταυτόχρονα….

Video Rating : 4/5

Από τα βίντεο των αναγνωστών