Από ότι διαβάσαμε, χωρίς να το διασταυρώσουμε, στο philenews.com η  διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας, Μαρίνα Αργυρού, ανέφερε ότι με τη νέα νομοθεσία, όσοι θέλουν να αλιεύουν ερασιτεχνικά με σκάφος θα πρέπει να εξασφαλίσουν την ατομική τους άδεια αλιείας. Αυτές οι άδειες εκδίδονται σε άτομα άνω των 17 χρονών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο είδος ψαρέματος. Αυτό συνεπάγεται ότι όσοι είναι επιβαίνοντες, ψαρεύουν ή όχι, θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Μεταξύ των άλλων, το κείμενο αναφέρει:

Για ψάρεμα από Βάρκες/σκάφη:

«Εάν πάνω στη βάρκα του ατόμου που έχει άδεια βρίσκεται και δεύτερο ενήλικο άτομο το οποίο ψαρεύει οφείλει και αυτό να έχει άδεια. Το κόστος απόκτησης μιας τέτοιας ετήσιας άδειας είναι €35. Εάν το δεύτερο άτομο που επιβαίνει στη βάρκα δεν ψαρεύει αλλά απλώς παρακολουθεί τον αδειούχο ιδιοκτήτη της βάρκας που ψαρεύει δεν χρειάζεται να έχει άδεια»

Για ψάρεμα από Βάρκες/σκάφη:

« Άδειες για ψάρεμα με ψαροτούφεκο εκδίδονται πλέον και σε 15χρονους, εφόσον εξασφαλιστεί η έγγραφη συγκατάθεση του κηδεμόνα του και με τον όρο ότι ο 15χρονος θα συνοδεύεται κατά το ψάρεμα από ενήλικο αδειούχο ψαροτουφεκά».
Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι ο περιορισμός της αλιευτικής πίεσης στα αποθέματα που ασκεί η ερασιτεχνική αλιεία».