Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την απαγόρευση αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με την απόφαση, η απαγόρευση ισχύει από την 1η Ιουνίου 2023 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2023. Απαγορεύεται οποιαδήποτε είδους αλιευτική δραστηριότητα (επαγγελματική και ερασιτεχνική) με κάθε είδους αλιευτικά εργαλεία και μεθόδους στις παρακάτω περιοχές:

α) Από το εξωτερικό μέρος του λιμενοβραχίονα Μυτιλήνης μέχρι την άκρα Απελλή, σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από την ακτή.

β) Στις παραλιακές περιοχές που έχουν καθοριστεί ως πολυσύχναστες, όπως τα Τσαμάκια του Δήμου Μυτιλήνης.

γ) Σε όλες τις παραλίες της Λέσβου που συχνάζουν λουόμενοι.

Επιπλέον, θα πρέπει να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων από τον τελευταίο λουόμενο και σε παραλίες όπου η θαλάσσια περιοχή οριοθετείται με πλωτούς σημαντήρες, η απόσταση αυτή δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 100 μέτρων από τα όρια των σημαντήρων.

Οποιοσδήποτε παραβαίνει την απόφαση αυτή θα υπόκειται σε νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με τον νόμο.

Η προαναφερθείσα ανακοίνωση αποσκοπεί στην προστασία των θαλάσσιων περιοχών και της ασφάλειας των λουομένων, καθώς και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αλιευτικών πόρων της περιοχής. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να τηρούν αυστηρά τους κανόνες και τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση για τη διατήρηση της θαλάσσιας περιβαλλοντικής ισορροπίας και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.