Η 9η Ετήσια Έκθεση Υδατοκαλλιέργειας αναδεικνύει μια σταθερή παραγωγή στον τομέα, συνοδευόμενη από βελτιωμένες τιμές και αυξημένη εξωστρέφεια, αλλά και ανησυχίες λόγω πληθωριστικών πιέσεων, ανατιμήσεων και αυξανόμενου ανταγωνισμού. Το έτος 2022 καταγράφει πωλήσεις ψαριών ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας στους 137.000 τόνους, αξίας 744 εκατ. ευρώ, με οριακή αύξηση στον όγκο και 14% αύξηση στην αξία σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι εξαγωγές ανέρχονται στο 76% της συνολικής παραγωγής, ενώ η εξωστρέφεια ενισχύεται με αύξηση των εξαγωγών κατά 4% σε όγκο και 20% σε αξία.

Παράλληλα, η αντιμετώπιση προκλήσεων περιλαμβάνει τις πληθωριστικές πιέσεις και την αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω ανατιμήσεων, ενώ ο ανταγωνισμός από την Τουρκία αποτελεί παράγοντα πίεσης λόγω της χαμηλότερης αξίας της λίρας. Παρά ταύτα, οι μέσες τιμές διατηρούνται βελτιωμένες.

Όσον αφορά τις προβλέψεις για το 2023, εκφράζεται ανησυχία για την απώλεια αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών σε βασικές αγορές της Ε.Ε., επηρεάζοντας τις ελληνικές εξαγωγές. Οι εταιρείες εξετάζουν λύσεις για τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ενώ η αγορά παραμένει αβέβαιη, εξαρτώμενη από τη διάρκεια και την ένταση της οικονομικής κρίσης.