Οι τουρκικές μηχανότρατες συνεχίζουν την παράνομη αλιεία και εξαπολύουν το καταστροφικό τους έργο στο ΒΑ Αιγαίο, σύμφωνα με αναφορές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Φούρνων και Σάμου, το ίδρυμα εντόπισε δύο τουρκικές μηχανότρατες, πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές. Αυτές ήταν σε πλήρη ενέργεια αλίευσης, παραβιάζοντας τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Το γεγονός αυτό συνέβη παρά την απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατες στην Ελλάδα, που είχε επιβληθεί προκειμένου να επιτραπεί η ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων μετά από την υπεραλίευση.

Τα συγκεκριμένα τουρκικά αλιευτικά σκάφη είναι ευρέως γνωστά στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος και στις αρχές, λόγω των παράνομων αλιευτικών δραστηριοτήτων τους στα ελληνικά νερά. Τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε καταγράψει τις ανείπωτες διεισδύσεις τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα, με περιπτώσεις που φτάνανε μέχρι το κεντρικό Αιγαίο. Τα σκάφη διατηρούν συνεχώς κλειστό το σύστημα εντοπισμού AIS, εκμεταλλευόμενα την αυξημένη ναυτιλιακή κίνηση κατά τους θερινούς μήνες.

Κατά την προσέγγιση του ερευνητικού σκάφους Aegean Explorer, οι τουρκικές μηχανότρατες ανέκτησαν άμεσα τα αλιευτικά εργαλεία τους και αποχώρησαν γρήγορα προς τα τουρκικά ύδατα, γνωρίζοντας ότι η παρουσία μας θα οδηγούσε σε διακοπή της αλιείας. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές, αλλά δεν μπορεσε να επιβεβαιωθεί η τόποθεσια τους λόγω της άμεσης αποχώρησης των τουρκικών σκαφών.

Όλα τα στοιχεία σχετικά με τα περιστατικά παράνομης αλιείας και της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς των τουρκικών σκαφών κοινοποιούνται από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος στις αρμόδιες ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

 

 

Πηγή:

“Αρχιπέλαγος”:Καταστροφική και παράνομη αλιεία από τουρκικές μηχανότρατες στο ΒΑ Αιγαίο