Την αντίθεσή τους στην κατάργηση της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας που προωθείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με το σχέδιο νόμου “Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις” εκφράζουν έντεκα περιβαλλοντικές ΜΚΟ.

Σύμφωνα με τις ΜΚΟ “η προτεινόμενη κατάργηση της άδειας θα προκαλέσει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο φυσικό περιβάλλον και θα περιορίσει τις δυνατότητες της Πολιτείας να διαχειριστεί τους αλιευτικούς πόρους”.

Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι μόνο η κατάργηση των ερασιτεχνικών αδειών πιθανόν να οδηγήσει:

α. στην αύξηση της πίεσης στα ήδη υπεραλιευμένα στην πλειονότητά τους ιχθυαποθέματα, καθώς οι ερασιτέχνες δε θα χρειάζονται άδεια, ούτε και θα φοβούνται πιθανούς ελέγχους,

β. στην επέκταση των περιστατικών παράνομης αλιείας, καθώς δε θα υπάρχει άδεια όπου θα αναγράφονται οι απαγορευμένες μέθοδοι αλιείας,

γ. στην πλήρη αδυναμία συλλογής στοιχείων, έντασης, μεγεθών και επιπτώσεων της ερασιτεχνικής αλιείας και

δ. στην αδυναμία της όποιας διαχείρισης της ερασιτεχνικής αλιευτικής δραστηριότητας.

“Όλες οι παραπάνω επιπτώσεις θα επιβαρύνουν επικίνδυνα την υπάρχουσα κατάσταση, όπου τα περιστατικά υπεραλίευσης, λαθραλιείας και καταστρεπτικών πρακτικών ασυνείδητων ερασιτεχνών ή επαγγελματιών δεν είναι λίγα. Οδηγούμαστε έτσι στην κατάρρευση των αποθεμάτων και στην περαιτέρω υποβάθμιση του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος, με πρώτο θύμα την ίδια την επαγγελματική αλιεία. Έναν κλάδο που σήμερα συνεισφέρει σημαντικά στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής των απομακρυσμένων και απομονωμένων νησιώτικων και παράκτιων περιοχών της χώρας μας, τον οποίο οφείλουμε να αξιοποιήσουμε ως σύμμαχο και ουσιαστικό εταίρο στην προσπάθεια για τη βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλασσών μας” προσθέτουν οι ΜΚΟ.

Πρόταση των ΜΚΟ είναι όχι να καταργηθούν οι άδειες ερασιτεχνικής αλιείας, αλλά να προωθηθούν δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των ερασιτεχνών για την απόκτηση άδειας, να γίνει καταγραφή, αλλά και διαχείριση της ερασιτεχνικής αλιείας και τέλος να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι της εφαρμογής της αλιευτικής νομοθεσίας από το Λιμενικό Σώμα.

Οι συνυπογράφουσες Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι οι εξής:

Αρκτούρος

Αρχέλων / Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Greenpeace

Μεσόγειος SOS

Medasset / Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών

MOm / Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας

Καλλιστώ / Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση

WWF Ελλάς

Πηγή: Econews.gr (Ιστολόγιο)