Απαγορευτικό του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο ψάρεμα με γρι-γρι

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε, την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου, πως είναι σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία η ισχύουσα απαγόρευση των αλιευτικών δραστηριοτήτων από σκάφη γρι-γρι που φέρουν σημαία είτε Γαλλίας είτε Ελλάδας ή είναι νηολογημένα είτε στη Γαλλία είτε στην Ελλάδα και τα οποία αλιεύουν ερυθρό τόνο στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 45° Δ και στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Μπλουφίν Τούνα Ελλάς (Ναυτική Εταιρεία) και άλλων δύο γαλλικών ναυτικών εταιρειών με αίτημα την ακύρωση του κανονισμού 498/2010 της Επιτροπής, περί απαγόρευσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων από γρι-γρι.


Πηγή:  AgroNews (Εγγραφή)