Δείτε σε ποια αλιεύματα αφορά και για πόσο διάστημα

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με τα διαχειριστικά μέτρα για τον Μακρύπτερο τόνο και τις Εθνικές διατάξεις για τον ξιφία, οι άδειες αλιείας για τα παραπάνω είδη αναστέλλονται.

Για τον ξιφία

Για το διάστημα από 1ης Οκτωβρίου 2017-31 Δεκεμβρίου 2017 οι άδειες αλίευσης ξιφία στα χωρικά ύδατα αναστέλλονται, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο επιτρέπεται η αλιεία και η διάθεση προς πώληση νωπού ξιφία μόνο εφόσον έχει αλιευθεί στα διεθνή ύδατα.

Συνεπώς:

  1. Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα, πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως Σάββατο 30-9-2017 και ώρα 24.00.
  2. Όλες οι εκφορτώσεις αλιευμάτων ξιφία με προέλευση τα χωρικά ύδατα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως Κυριακή 1-10-2017 και ώρα 24.00.
  3. Τα ΗΑ –ΔΕ υποβάλλονται μέσα στις ισχύουσες προθεσμίες ως εξής:

–           τα στοιχεία του ΗΑ πρέπει να υποβληθούν πριν τον κατάπλου του α/κ

και όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 24:00.

–           τα στοιχεία της ΔΕ πρέπει να υποβληθούν εντός 24 ωρών από την

εκφόρτωση και όχι αργότερα από την 2η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 24:00.

  1. Η διακίνηση και εμπορία ξιφία που προέρχεται από σκάφη με ελληνική

σημαία και με προέλευση από τα χωρικά ύδατα μετά την 1η Οκτωβρίου 2017, θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι και το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 και με την προϋπόθεση τήρησης των προαναφερόμενων

  1. Οι προαναφερόμενες ποσότητες ξιφία θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το χαρακτηρισμό ‘‘νωπός’’ το αργότερο έως και την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017.

Για τον μακρύπτερο τόνι

Για το διάστημα από 1ης Οκτωβρίου 2017 έως 30 Νοεμβρίου 2017 στα χωρικά και διεθνή ύδατα, σύμφωνα με τα διεθνή μέτρα της Διεθνούς Επιτροπής Διαχείρισης Τόνου του Ατλαντικού (Σύσταση 16-05 ICCAT).

Συνεπώς:

  1. Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες μακρύπτερου τόνου, πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 24.00.
  2. Όλες οι εκφορτώσεις αλιευμάτων μακρύπτερου τόνου, πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως τη Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 24.00.
  3. Τα ΗΑ-ΔΕ υποβάλλονται μέσα στις ισχύουσες προθεσμίες ως εξής:

– τα στοιχεία του ΗΑ πρέπει να υποβληθούν πριν τον κατάπλου του α/κ και όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 24:00΄.

– τα στοιχεία της ΔΕ πρέπει να υποβληθούν εντός 24 ωρών από την εκφόρτωση και όχι αργότερα από την 2η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 24:00.- Η διακίνηση και εμπορία μακρύπτερου τόνου που προέρχεται από σκάφη με ελληνική σημαία μετά την 1η Οκτωβρίου 2017, θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι και το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 και με την προϋπόθεση τήρησης των αναφερόμενων στα εδάφια ι) ιι) και ιιι).

  1. Οι προαναφερόμενες ποσότητες μακρύπτερου τόνου θα μπορούν να διατίθενται προς πώληση με το χαρακτηρισμό «νωπός» το αργότερο έως και την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2016.

Επισημαίνεται ότι η τυχαία σύλληψη παρεμπιπτόντων αλιευμάτων πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση που συμβεί: (α) τα ζωντανά άτομα επαναφέρονται στη θάλασσα, (β) τα νεκρά άτομα, ολόκληρα, μη μεταποιημένα, εκφορτώνονται υποχρεωτικά, κατόπιν προαναγγελίας στην αρμόδια λιμενική αρχή, και υπόκεινται σε κατάσχεση, προκειμένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς ή κοινωφελείς σκοπούς ή σε ευαγή ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή σε ΟΤΑ ή σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ. Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί σχετική προαναγγελία, κινείται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 2821346653-4, Fax: 2821346651, e-mail: alieia.cha@crete.gov.gr