Σχετικές απαγορεύσεις

• Απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους διχτυών (απαγορεύτηκαν σε εφαρμογή των ΕΚ 1967/06 και ΕΕ 1380/2013).

• Απαγορεύεται καθ’ όλο το έτος το ψάρεμα με χρήση φωτεινών πηγών (φακοί, λάμπες, ΛΟΥΞ, κλπ.), εκτός της περίπτωσης ψαρέματος με καμάκι χεριού με λάμπα ΛΟΥΞ, χωρίς καταυγαστήρα και έντασης μέχρι 500 κεριά. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση κάθε φωτιστικού μέτρου για αλιεία σε απόσταση 200 μέτρων από τοποθετημένα στο νερό δίχτυα τύπου «καρτέρι».

• Απαγορεύεται η αλιεία ερυθρού τόνου ( Thunnus thynnus ).

• Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με πεζόβολο στις εκβολές των ποταμών, σε απόσταση 500 μέτρων ακτινοειδώς από αυτές και στα εσοδευτικά στόμια των ιχθυοτροφείων σε απόσταση 200 μέτρων ακτινοειδώς απ’ αυτά.

• Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία με πλωτά μέσα στις λιμνοθάλασσες και τα λοιπά ιχθυοτροφεία του Δημοσίου ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μισθωμένα ή μη. (άρθρο 9 παρ.3 του Ν. 2040/1992 ΦΕΚ 70 τ. Α΄)

• Οι ερασιτέχνες αλιείς που αλιεύουν με εργαλεία τα οποία μένουν στη θάλασσα (π.χ. παραγάδι) υποχρεούνται να τα σημαίνουν, ώστε να είναι ορατά από τριακόσια(300) μέτρα τουλάχιστον.

• Απαγορεύεται το μήνα Μάιο κάθε έτους το ψάρεμα με παραγάδια, καθώς και ψαροντούφεκο.

• Απαγορεύεται η χρήση παραγαδιών για αλιεία άκρως μεταναστευτικών ειδών (ξιφίας, τονοειδή, παλαμίδα, κυνηγός κλπ.).

• Απαγορεύεται η αλιεία των υπόλοιπων θαλάσσιων οργανισμών (εκτός των ψαριών, κεφαλόποδων και των ειδών που αναφέρθηκαν παραπάνω). Δηλαδή, απαγορεύεται η αλιεία δίθυρων (καλόγνωμες, πίνες, κυδώνια, μύδια, στρείδια, χτένια κλπ.), ελασμοβράγχιων, γαστεροπόδων (αυτιά, θαλάσσια σαλιγκάρια κλπ.), καρκινοειδών μαλακοστράκων (γαρίδες, καραβίδες, αστακοί, καβούρια κλπ.), Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων 7 εχινοδέρμων (αχινοί, αστερίες, ολοθούρια κλπ.), σπόγγων και κοραλλιών.

• Απαγορεύεται η αλίευση πέραν του ενός ψαριού της οικογένειας των ροφοειδών από κάθε ψαρά.

• Απαγορεύεται η αλιεία ψαριών κάτω των ελάχιστων επιτρεπόμενων μεγεθών, όπως ορίζονται στη νομοθεσία.

• Απαγορεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 7 του Π.Δ. 373/85, η πώληση και γενικά η εμπορία αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία.

• Απαγορεύεται η αλιεία δολωμάτων υπολειπόμενων διαστάσεων, για ορισμένες γι’ αυτά χρονικές περιόδους και σε θαλάσσιες περιοχές εντός λιμένων και γενικά λιμενικών εγκαταστάσεων, σε περιοχές ναυαγίων, ναρκοπεδίων, ενάλιων αρχαιοτήτων, οργανωμένων περιοχών λουόμενων, σε απόσταση 150 μέτρων από ιχθυοκαλλιέργειες και 500 μέτρων από στόμια λιμνοθαλασσών ή ιχθυοτροφείων.

• Απαγορεύεται η αλιεία με ψαροντούφεκο από άτομα μικρότερα των 16 ετών.

• Απαγορεύεται η αλιεία κατά τη διάρκεια της νύχτας (από τη δύση, μέχρι την ανατολή του ηλίου) σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από περιοχές λουόμενων, λιμενικών έργων, αγκυροβολίων πλοίων, διχτυών, θαλάσσιων ζωνών διέλευσης σκαφών, εξόδους λιμανιών κ.λπ.

• Απαγορεύεται η χρήση υποβρύχιου φωτός σε οποιαδήποτε φάση τέτοιας αλιείας.

• Απαγορεύεται η χρήση καμακιού εκτοξευμένου με εκπυρσοκρότηση εκρηκτικής ύλης ή άλλου εκρηκτικού μείγματος.

• Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε καταδυτικής συσκευής παροχής αέρα. Επίσης, η ύπαρξη αναπνευστικών συσκευών σε σκάφη που χρησιμοποιούνται για υποβρύχιο ψάρεμα και η όπλιση του ψαροντούφεκου τους εκτός θαλάσσης.

• Απαγορεύεται η αλιεία σε κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους.

Πηγή: isea.com.gr