Από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 31 Μαΐου αρχίζει η απαγόρευση της αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στη λίμνη Παμβώτιδα και στη γύρω από αυτήν τάφρους και σε όλες τις τοποθεσίες των παραλίμνιων περιοχών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Σκοπός της απαγόρευσης είναι η προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων.