Ερευνητές του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και του Πανεπιστημίου Κρήτης διενήργησαν ειδικές αναλύσεις για την εκτίμηση της επικινδυνότητας της κατανάλωσης ψαριών από τον Παγασητικό Κόλπο μετά τις πρόσφατες πλημμύρες.

Οι αναλύσεις έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στα δείγματα σάρκας των βενθοπελαγικών ψαριών από τον Παγασητικό Κόλπο δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφοροποιήσεις πριν και μετά τις πλημμύρες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων, η κατανάλωση βενθοπελαγικών ψαριών από τον Παγασητικό Κόλπο δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Συμπεράσματα

  • Η κατανάλωση βενθοπελαγικών ψαριών από τον Παγασητικό Κόλπο είναι ασφαλής, ακόμα και μετά τις πρόσφατες πλημμύρες.
  • Οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στα δείγματα σάρκας των ψαριών δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφοροποιήσεις πριν και μετά τις πλημμύρες.

Πηγή: Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)