Στοπ στην αλιεία τόνου Λόγω εξάντλησης εθνικής ποσόστωσης
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μαγνησίας ενημερώνει τους αλιευτικούς φορείς και τους ενδιαφερόμενους αλιείς ότι από τη Δευτέρα 24 Μαρτίου τα μεσάνυχτα, δεν επιτρέπεται η αλίευση τόνου του είδους Thunnus Thynnus (BFT) με αγκιστρωτά εργαλεία (LLD, LHM, LHP, LTL).

Οι φορείς, καθώς και κάθε άλλος εμπλεκόμενος θα πρέπει:
– να ολοκληρώσουν την αλιευτική τους δραστηριότητα και να επιστρέψουν σε καθορισμένο λιμένα για να εκφορτώσουν τις αλιευθείσες ποσότητες τόνου (BFT) το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 24-3-2014 και ώρα 24:00 για να επιθεωρηθούν,
– να επιστρέψουν, στη συνέχεια, τα έντυπα BCD και τις αναγνωριστικές ετικέτες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

Επισημαίνεται ότι η τελική εβδομαδιαία αναφορά, η θεώρηση των ημερολογίων αλιείας, και των δηλώσεων εκφόρτωσης από τις Λιμενικές αρχές θα πρέπει να γίνουν το αργότερο την Τρίτη 25-3-2014 και να αποσταλούν άμεσα και εντός 48 ωρών στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας (fax:210 9287110, 9287130). Κάθε περαιτέρω διακίνηση τόνου μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα γίνεται μόνο για τις ποσότητες που έχουν αλιευθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και θα συνοδεύεται με τα θεωρημένα Ημερολόγια Αλιείας και Δηλώσεις Εκφόρτωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων, στο Διοικητήριο Βόλου και στα τηλέφωνα: 24213524352421352435 &69722260856972226085 (Καλλίνικος Εμμανουήλ), 24213524342421352434 (Ράγκου Βενεδίκτη).
2421352435

Πηγή: http://skopelos-news.blogspot.gr