Στο τρίτο επεισόδιο των κόμπων αλιείας θα δείτε χρήσιμους κόμπους για όλες τις τεχνικές. Απαραίτητη γνώση για κάθε ψαρά!!!!