Έχετε δει κάτι αντίστοιχο;
Που πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η συνύπαρξη;

Έχετε ξαναδεί σμέρνα και μουγκρί δίπλα-δίπλα;