Με αυτά τα 2 υλικά έχετε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά στοπεράκια για το ψάρεμα σας .

Ελπίζουμε ότι οι παραπάνω πληροφορίες, που μας παραθέτει ο φίλος μας Θεοδωρής, θα “φανούν” χρήσιμες για τους φίλους της του Εγγλέζικου ή μπολονέζ.