Ένας δυνατός και γρήγορος κόμπος παράμαλλου στην μάνα του παραγαδιού.