Για όσους φίλους τους αρέσει η τεχνική spinning, το παραπάνω βίντεο του φίλου μας Σοφοκλή, θα του “βρούνε” ιδιαιτέρως απαραίτητο, αφού ασχολείται με την συντήρηση του μηχανισμού.