Στις 30-3-2016 το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσει από τον ιχθυογενετικό σταθμό του δασαρχείου Καλαμπάκας ικανή ποσότητα γόνου άγριας πέστροφας για τον εμπλουτισμό της λίμνης του λάδωνα.

Πρόκειται για την ενδημική πέστροφα που παλαιότερα κυριαρχούσε στον Λάδωνα, το Λούσιο, τον Αλφειό, τον Ερύμανθο και τα άλλα μικρότερα ποτάμια και τώρα είναι στα όρια του αφανισμού, όπως αναφέρει ο Βαγγέλης Γούργαρης

Περιφερειακός Σύμβουλος σε νέα επερώτηση την οποία και θα θέσει σε επόμενο συμβούλιο.

Δυστυχώς η απόφαση αυτή δεν υλοποιήθηκε.

Φέτος οι ανάγκες είναι ακόμη μεγαλύτερες και πιο επιτακτικές.

Γι’ αυτό πρέπει άμεσα η Περιφέρεια να υποβάλει αίτηση στο Δασαρχείο Καλαμπάκας και να ζητά να της χορηγήσει τουλάχιστον 15.000 ιχθύδια άγριας πέστροφας.

Η λίμνη έχει ανάγκη από συνεχή φροντίδα.

Χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση των πληθυσμών τόσο της πέστροφας όσο και των άλλων ενδημικών ψαριών.
Να ερευνηθεί η δυνατότητα εμπλουτισμού της λίμνης και με άλλα είδη ψαριών, πχ ποταμοκαραβίδα που είναι ποιοτικό είδος, όπου πέρα από την αλίευσή της θα βελτιώσει και την ποιότητα όσων άλλων ψαριών τρώνε το γόνο της.

Η παρακολούθηση της ποιότητας των νερών πρέπει να είναι διαρκής τόσο στη λίμνη όσο και στα ποτάμια που τα νερά τους  καταλήγουν στη λίμνη για να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός των εστιών ρύπανσης. Βέβαια για το πόσο συχνά θα γίνονται οι δειγματοληψίες θα το καθορίσουν οι επιστήμονες.
Επιβάλλεται συνεχής καθαρισμός της λίμνης από τα διάφορα επιπλέοντα αντικείμενα που σωρεύονται και βελτίωση των ακτογραμμών με στοχευμένες δενδροφυτεύσεις.
Η σταθερότητα της στάθμης κατά τους θερινούς μήνες είναι αναγκαία. Είναι απόλυτα συμβατό, η στάθμη της λίμνης να διατηρείται σε υψηλό σημείο μέχρι τις αρχές Σεπτέμβρη για να εξυπηρετούνται οικολογικές και τουριστικές ανάγκες, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην ηλεκτροπαραγωγή και την άρδευση των καλλιεργειών που βρίσκονται μετά τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό.

Είναι εντελώς αδικαιολόγητη και απαράδεκτη η αυξομείωση της στάθμης της λίμνης κατά τους μήνες Απρίλη και Μάη περίοδο που αναπαράγονται τα περισσότερα είδη ψαριών. Τα ψάρια γεννούν τα αυγά τους στα ρηχά και προτού προλάβουν να εκολαυθούν κατεβαίνει η στάθμη των νερών και τα αυγά βρίσκονται στη στεριά για να γίνουν τροφή των πουλιών.

Φαινόμενα  αυξομείωσης της στάθμης και μάλιστα σε μεγάλη έκταση μέσα στο καλοκαίρι που παρατηρούνται κατά καιρούς πρέπει να εκλείψουν δια παντός. Η μείωση της στάθμης από την ανώτερη στην κατώτερη πρέπει να γίνεται από αρχές Σεπτέμβρη και μετά για να έχει την ανάλογη χωρητικότητα να δεχτεί τις αυξημένες ροές του χειμώνα.

Ερωτάστε λοιπόν

Θα αποσταλεί άμεσα το αίτημα στο Δασαρχείο Καλαμπάκας για τη χορήγηση τουλάχιστον 15.000 ιχθυδίων άγριας πέστροφας;
Θα οργανωθεί η μέριμνα για την συνεχή στήριξη των πληθυσμών της άγριας πέστροφας και των άλλων ενδημικών ψαριών;
Συμφωνείται με τη λήψη των στοιχειωδών αλλά αναγκαίων μέτρων στήριξης της λίμνης όπως, συνεχούς ελέγχου της ποιότητας των νερών, του καθαρισμού της λίμνης, δενδροφυτεύσεις και της διατήρησης σταθερής στάθμης το καλοκαίρι;
Σε τι ενέργειες θα προβείτε ώστε να γίνει ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός βελτίωσης στους προαναφερόμενους τομείς;

Δελτίο Τύπου

Αναδημοσίευση από : http://www.arcadiaportal.gr