Ποτέ μη λες δεν κάνει αυτό για εδώ και κάνει μόνο για εκεί έψαχνε(ψάξε) έβλεπε(βλέπε) και έκανε κτήμα(μάθετο) έτσι μου έλεγε ο πάππους μου και είχε δίκαιο!!!