Η τεχνική της ψαρευτικής ρίψης με σκοπό την απόκτηση μεγαλύτερης απόστασης για το δόλωμά μας αποτελεί μια απαιτητική διαδικασία, ιδιαίτερα όταν ασκείται επί μακρό χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα ολόκληρο το 24ωρο ή ακόμα και περισσότερες ώρες.

Αυτό συνεπάγεται με τρομερές πιέσεις σε ολόκληρο το σώμα, καθώς η εκτέλεση της κίνησης απαιτεί σταθερότητα και συγκέντρωση. Αντίθετα από την κίνηση του ακοντιστή, η ψαρευτική ρίψη δεν απαιτεί φόρα, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία ακόμα πιο περίπλοκη και δύσκολη.

Συμφωνείτε;;;