Ο Παναγιώτης Φιλοπούλος, με την παρουσία του, αναδεικνύει την τέχνη του jigging με εξαιρετική εμπειρία και πάθος. Καταδεικνύει όχι μόνο την τεχνική αλλά και την καλλιέργεια μιας ολοκληρωμένης σχέσης με το ψάρεμα, από τη στιγμή που αντιλαμβάνεται τη σημασία της προετοιμασίας μέχρι τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της δραστηριότητας.

Και εδώ το δεύτερο μέρος: