Με ένα ζωντανό καλαμάρι και δυο νωπά, εγινε αυτή η όμορφη ψαριά.