Σε αυτό το βίντεο του φίλου μας, πραγματοποίηθηκε ένα πολύ ωραίο ψάρεμα καλαμαριών στην Αττική. Χρησιμοποίησε την τεχνική eging και κατάφερε να πιάσει τέσσερα καλαμάρια.

Το eging είναι ένα διασκεδαστικό ψάρεμα, το οποίο μπορεί να αποδώσει καλά στην Αττική, υπό τις κατάλληλες συνθήκες και σε κατάλληλα σημεία.