•  
Κατασκευή δολώματος για Ψάρεμα απίκο ή πεταχτάρι
Αξιολόγηση


Παρακολουθήστε μια εύκολη- γρήγορη και οικονομική κατασκευή δολώματος για ψάρεμα απίκο ή πεταχτάρι από τον fisherman Κώστα Στάμο.
Video Rating: 5 / 5