Άλλη μια κατασκευή από τον Σωτό. Στο παραπάνω βίντεο μας δείχνει μια γρήγορη και εύκολη κατασκευή “λεκάνης”,  για να  το “ζωντανό” δόλωμά μας! …Φυσικά η χρήση της δεν μένει μόνο εκεί…