Ως γνωστόν, στα διάφορα είδη δολωμάτων βρίσκεται και το μικρό καβούρι, το οποίο όμως χρησιμοποιείται σπανίως από τους ψαράδες κυρίως για την αποφυγή καταστροφής του οικοσυστήματος, αλλά και λόγω στην δυσκολία ανεύρεσης του, πόσο μάλιστα, όταν υπάρχει στο εμπόριο, πληθώρα επιλογών δολωμάτων! Στο παρακάτω βίντεο λοιπόν του kokas inshore, θα αποφύγουμε να εξετάσουμε το “πρώτο” σημείο στην εισαγωγή μας και θα αρκεστούμε στο : Πώς μπορεί να συλλέξει “κάποιος” ζωντανό το δόλωμα “καβουράκι”!

Υπενθυμίζουμε ότι τα βίντεο επιλέγονται μέσω της “ειδικής φόρμας”  που μας στέλνουν οι φίλοι αναγνώστες!