•  
Λαυράκι στα Στυρα – Ψάρεμα απίκο
Αξιολόγηση

Μας αρέσει να μοιραζόμαστε την χαρά σας στο ψάρεμα, όποιο και εάν είναι αυτό!

 

Λαυράκι στα Νέα Στυρα
Ψάρεμα απίκο με 4μ καλάμι
Jul 2013

Λαυράκι στα Στυρα - Ψάρεμα απίκο