Μας αρέσει να μοιραζόμαστε την χαρά σας στο ψάρεμα, όποιο και εάν είναι αυτό!

 

Λαυράκι στα Νέα Στυρα
Ψάρεμα απίκο με 4μ καλάμι
Jul 2013

Λαυράκι στα Στυρα - Ψάρεμα απίκο