Λειτουργίες και προϊόντα αναβαθμίζει η ΣελόνταΤην αναβάθμιση της πιστοποίησης GlobalGAP Aquaculture Standard στην νέα έκδοση (v5.0) σε όλες τις εγκαταστάσεις του ολοκλήρωσε πριν λίγες μέρες ο όμιλος Σελόντα στο πλαίσιο της συνεχής αναβάθμισης της ποιότητας των λειτουργιών και των προϊόντων του.

Πρόκειται για την εφαρμογή ενός διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου, που  καλύπτει την επαλήθευση της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών, οι οποίες εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής των εκμεταλλεύσεων ιχθυοκαλλιέργειας και οι οποίες αποτελούν ολοκληρωμένες λύσεις υπεύθυνων πρακτικών παραγωγής, ενώ συμπεριλαμβάνουν τόσο τους αγοραστές, όσο και τους προμηθευτές του Ομίλου

“Αποδεικνύεται, έτσι, για μια ακόμα φορά ότι η Σελόντα είναι πρωτοπόρος στη συνεχή προσπάθεια σε όλα τα πεδία δραστηριότητας, ώστε να προμηθεύει την ελληνική και διεθνή αγορά με το καλύτερο ψάρι που μπορεί να κυκλοφορεί σε αυτές”, σημειώνει η εταιρεία.

Με την ολοκλήρωση πιστοποίησης στο αναβαθμισμένο πρότυπο της GlobalGAP Aquaculture Standard, επίπεδο v5.0, το σύνολο της αλυσίδας διαχείρισης (από τους γεννήτορες και το γόνο των ψαριών, μέχρι την εκτροφή στους θαλάσσιους κλωβούς, τις δραστηριότητες μετά την αλίευση και την παράδοσή τους στον τελικό καταναλωτή, αλλά και τους υπεργολάβους, τους προμηθευτές και τις κοινωνικές πρακτικές της εταιρείας) υπόκειται στα πιο αυστηρά και απαιτητικά κριτήρια με τα οποία ελέγχεται και αξιολογείται ως συμμορφούμενη.

“Η Σελόντα διασφαλίζει με αυτό τον τρόπο υπεύθυνα την άριστη ποιότητα για τα ψάρια που φθάνουν στο πιάτο των Ελλήνων πελατών μας, αλλά και σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες super market στο εξωτερικό, αφού είναι γνωστό ότι η εταιρεία έχει έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό. Διασφαλίζει παράλληλα τις καλύτερες συνθήκες επαγγελματικής υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων σε αυτήν, αλλά και τη μέριμνα για το περιβάλλον”, τονίζει η εταιρεία.

Πηγή : http://www.sofokleousin.gr