Μπράβο μικρέ!!!

Είμαστε σίγουροι όταν μεγαλώσεις και με αυτές τις “βάσεις”,  θα γίνεις ένας μεγάλος παράκτιος ψαράς!!!