Η Ελλάδα μπορεί να  βρεθεί πολύ εύκολα υπόλογη, σε διαδικασία επί παραβάσει, αν δεν εφαρμόσει με εξαιρετική αυστηρότητα του όρους της προσωρινής εξαίρεση για το ψάρεμα με δίχτυα βυθού (γρι-γρι), για τους λόγους που περιγράφονται στην αίτηση που κατέθεσε τον περασμένο Απρίλιο. 

Το ψάρεμα με δίχτυα βυθού, θεωρείται από τους ειδικούς και τους ευρωπαίους νομοθέτες καταστροφικό για το περιβάλλον και απαγορεύεται στην ΕΕ εδώ και μια δεκαετία. Ωστόσο για ειδικούς λόγους (π.χ. έρευνα) και σε αυστηρά καθορισμένες περιοχές, η Κομισιόν έχει το δικαίωμα να χορηγήσει “προσωρινές εξαιρέσεις”, αν και εφόσον τα κράτη μέλη παρουσιάσουν επαρκή στοιχεία. 

Η πρώην Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη, που ήταν γνώστης των ελληνικών θαλασσών, αλλά και των δυνατοτήτων της διοίκησης ουδέποτε έδωσε ή θα έδινε τέτοια εξαίρεση στην Ελλάδα, σημειώνουν στο star.gr πηγές των Βρυξελλών. Η Μαρία Δαμανάκη ήξερε ότι στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει η αυστηρή αστυνόμευση και ο έλεγχος των προδιαγραφών της απόφασης, ακριβώς γιατί η διοίκηση δεν μπορεί και γιατί η ελληνική πραγματικότητα επιτρέπει τις παρεκκλίσεις.

Ο νέος Επίτροπος Αλιείας Καρμένου Βέλλα, αν και Μαλτέζος, πείσθηκε από το ελληνικό υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης ότι θα τηρηθούν οι όροι για μια εξαίρεση που ζήτησε η Ελλάδα στη βάση φακέλου πληροφορείται το star.gr.

Κοινοτικές πηγές ενημέρωσαν το star.gr ότι η εξαίρεση είναι μόνο για “ερευνητικούς λόγους και γιατί το υπουργείο υποστήριξε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πιαστεί η μαρίδα”. 

Κιύκλοι των Βρυξελλών αναφέρουν ότι η ίδια αίτηση θα είχε απορριφθεί από την Μ.Δαμανάκη.

Ακόμα και έτσι η Κομισιόν έδωσε την εξαίρεση μόνο υπό την προϋπόθεση πως οι ελληνικές αρχές θα εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα αυστηρής επιτήρησης του συγκεκριμένου ψαρέματος, μόνο στις περιοχές που περιγράφει η αίτηση και με την αυστηρή προϋπόθεση να μην γίνεται αυτό το ψάρεμα σε τόπους αναπαραγωγής των ψαριών και άλλων θαλάσσιων ειδών, στα λιβάδια άλγης, τα ‘ποσειδώνια’ κτλ. 

Βεβαίως η ίδια αίτηση επί θητείας Μαρίας Δαμανάκη θα είχε απορριφθεί. 

Η Κομισιόν θορυβήθηκε ιδιαιτέρως, αν και εκ των υστέρων, όταν πληροφορήθηκε τις διαστάσεις του θέματοςκαι κοινοτική πηγή διαβεβαίωσε το Star ότι “θα σπεύσει να ελέγξει αν τηρούνται οι συγκεκριμένοι κανόνες”, δηλαδή, “θα ελέγξει αν η Ελλάδα ασκεί αποτελεσματική εποπτεία στο πως θα γίνεται αυτό το κατ’εξαίρεση ψάρεμα”. 

Αν η χώρα φανεί πως δεν ασκεί αποτελεσματική εποπτεία, η άδεια θα ανακληθεί και θα αρχίσει διαδικασία παράβασης που μπορεί να οδηγήσει και σε βαριά πρόστιμα. 

Δεν είναι γνωστό προς τι η σπουδή του ελληνικού Υπουργείου να υποβάλει μια τέτοια αίτηση, γνωρίζοντας την αδυναμία επιτήρησης των ελληνικών θαλασσών και τη στιγμή που οι επιστήμονες και οι ειδικοί αλιείς είναι παντελώς αντίθετοι σε αυτή τη μέθοδο. Έχει αποδειχθεί ότι το συγκεκριμένο δίχτυ καταστρέφει παντελώς το βυθό και η απαγόρευσή του ξεκίνησε μόλις οι αρχές της ΕΕ διαπίστωσαν την καταστροφή που είχε γίνει στην γειτονική Ιταλία. 

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου

 

Διαβάστε περισσότερα από την πηγή του άρθρου που δημοσιεύτηκε: http://www.star.gr