Μεγάλη ποσότητα αλιευμάτων στα χέρια των αρχών

Πεντακόσια σαράντα δύο κιλά αλιεύματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κατά τη διενέργεια ελέγχων στην ιχθυόσκαλα Ν.Μηχανιώνας, από στελέχη του Α’ Λιμενικού Τμήματος Ν.Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στη ράμπα φορτοεκφόρτωσης αλιευμάτων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ογδόντα τέσσερα κιλά (84kg) διάφορα αλιεύματα, τα οποία δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας, ήτοι τις ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης και πληροφοριών επί των ιχθυοκιβωτίων.

Επίσης, πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, στο ίδιο σημείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκατέσσερα (14) ιχθυοκιβώτια συνολικού βάρους ενενήντα οκτώ (98kg) ιχθύες του είδους του “SCOMBER SCOMBRUS” (ΣΚΟΥΜΠΡΙ), μικρού μεγέθους, διαστάσεων 12-14 εκατοστών, κάτω του επιτρεπόμενου μεγέθους των 18 εκατοστών.

Τέλος, πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, εντός δημόσιου ψυκτικού θαλάμου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τριακόσια εξήντα κιλά (360kg) ιχθύες του είδους “TRACHURUS SPP” (ΣΑΦΡΙΔΙ), μικρού μεγέθους, διαστάσεων 10-12 εκατοστών, κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 15 εκατοστών.

Από τη Λιμενική Αρχή, βεβαιώθηκαν δύο αγορανομικές και μία αλιευτική παράβαση, ενώ τα κατασχεθέντα αλιεύματα φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο προκειμένου να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα απο την πηγή του άρθρου: https://www.news.gr