Ψάρεμα με την τεχνική του μολύβι φύλακα και ζωντανό δόλωμα για συναγρίδες τσαούσια καί διάφορα άλλα ψάρια. Το δεύτερο μέρος από τα βίντεο τεχνικής με μολύβι φύλακα , απο τον φίλο μας KOSTA XATZHIORDANOU

Video Rating: 5 / 5