•  

Τρεις διαφορετικές τεχνικές για το ψάρεμα των καλαμαριών από σκάφος.