Ο φίλος μας Sofoklis Koskinas μας παρουσιάζει έναν “νέο” κόμπο για σύνδεση νήματος με πετονιά ο οποίος έχει πολύ μικρή απώλεια .