•  

Όταν το ψάρεμα γίνεται οικογενειακή υπόθεση, τότε το αποτέλεσμα “φέρνει” και τα αναμενόμενα αποτελέσματα!