Το τερπνόν μετά του ωφελίμου! Σας “έχουμε” την καλύτερη ιδέα στην αρχή της σαρακοστής! Την καθαρό-Δευτέρα που θα πετάξετε τον αετό,  “δέστε”…  και ένα παραγαδάκι πάνω! 🙂