Κάποιος άγνωστος είχε εγκαταστήσει ένα δίχτυ στο αρδευτικό αυλάκι της Λαψίστας, το οποίο βρήκε ο ΓΟΕΒ Ιωαννίνων πριν από δύο εβδομάδες. Το δίχτυ που συγκρατιόταν από σιδερένιους σωλήνες ήταν εγκατεστημένο κάθετα στο αυλάκι, ώστε να πιάνει ό,τι περνούσε. Φυσικά, σταματούσε και τα φερτά υλικά και η στάθμη του νερού ανέβαινε. Επί τόπου έσπευσε η αστυνομία και ασκήθηκε μήνυση κατ’ αγνώστου. Ο ΓΟΕΒ επισημαίνει ότι κάθε παρέμβαση στις εγκαταστάσεις χωρίς την έγκρισή του, πέραν του ότι είναι παράνομη, μπορεί να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα και ανεξέλεγκτες ζημιές, τόσο στις ίδιες τις εγκαταστάσεις, όσο και σε παρακείμενη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, καθώς και κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Για τον λόγο αυτό θα απομακρύνεται και θα καταστρέφεται και οι υπαίτιοι θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου.

Πηγή : https://typos-i.gr