Στο παραπάνω βίντεο του φίλου μας Γιάννη θα παρακολουθήσετε μερικά tips, παρουσιάση τεχνιτών σιλικονούχων, εικόνες βυθόμετρου και φυσικά… πολύ ψάρεμα !

Απολαύστε τον!